Warsztaty - Rozwój osobisty

Warsztaty Rozwoju Osobistego

Budowanie marki osobistej – Personal branding

  • Zdobycie kluczowych kompetencji w zakresie projektowania strategii budowania marki osobistej;
  • Praktyczne umiejętności wykorzystania możliwości mediów społecznościowych w obszarze Personal Brandingu;
  • Świadomość wielostronnych korzyści  płynących z kreowania marki osobistej;
  • Nabycie umiejętności w zakresie określania targetu i wyznaczania celów kreowania marki osobistej;

Program

1. Czym jest marka osobista, czyli Personal Branding.

2. Na czym polega budowanie marki osobistej.

3. Co może sprawić, że zaczniemy się odróżniać, na tle innych – case study.

4. Do czego może nam się przydać marka osobista

5. Strategia budowania marki osobistej.

6. Wartości fundamentem silnej marki osobistej.

7. Umiejętność określenia, do kogo adresujemy naszą markę osobistą i co chcemy dzięki temu osiągnąć.

8. Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania marki osobistej.

9. Wiarygodność podstawą silnej marki osobistej.

10. Korzyści wynikające z Personal Brandingu.

Cel

Celem warsztatu jest nabycie umiejętności świadomego kreowania marki osobistej. Zdobycie fundamentalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętność pozwalających na efektywne budowanie marki osobistej z wykorzystaniem wiodących strategii oraz komunikacyjno- marketingowych możliwości mediów społecznościowych.

Opcje strony

Wybierz termin szkolenia

Brak możliwości zapisu.
do góry