Warsztaty - Rozwój osobisty

Warsztaty Rozwoju Osobistego

Nowoczesne przywództwo

 • Samorozwój w zakresie odczytywania niewerbalnych i nieświadomych komunikatów;
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie świadomego stosowania różnorodnych narzędzi komunikacyjnych;
 • Rozwój własnych kompetencji i zdobycie komplementarnej wiedzy niezbędnych do stosowania logicznej argumentacji i posługiwanie się językiem korzyści;
 • Świadomość barier komunikacyjnych- ich typologii i sposób radzenia sobie z nimi;   

Program

 1. Nowoczesne przywództwo w XXI w.
 • Zarządzanie a przewodzenie - podobieństwa i różnice
 • Zdolności osobiste
 • Umiejętności międzyludzkie
 • Czym się różni lider/przywódca/ osoba zarządzająca.
 • Klasyczne typy przywództwa: styl autokratyczny, demokratyczny, liberalny

 

 1. Przywództwo sytuacyjne – K. Blancharda.
 • Cztery style przywództwa
 • Umiejętność dopasowania stylu przywództwa:

- w procesie stawiania celów

- w procesie delegowania zadań

 

 1. Typ władzy wg M. Webera, źródła władzy
 • Władza tradycyjna
 • Władza legalna
 • Władza charyzmatyczna

 

 1. Czynniki wpływające na efektywność stylów kierowania:
 • Kwalifikacje pracowników
 • Osobowość
 • Charakter zadania
 • Stopień ryzyka

Cel

Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w zespole oraz kluczowych kompetencji w relacjach biznesowych.  

Opcje strony

Wybierz termin szkolenia

Brak możliwości zapisu.
do góry