Warsztaty - Biznes

Warsztaty Biznesowe

Zarządzanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów

 • Rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne
 • Poznasz techniki aktywnego słuchania, budowania i zarządzania zespołem
 • Nauczysz się definiować cele indywidualne, zespołowe i organizacyjne
 • Dowiesz się jak zarządzać grupą i poszerzać swoje kompetencje liderskie
 • Poznasz swój styl radzenia sobie z konfliktem według klasyfikacji Thomasa Klimanna

Program

 • Style kierowania i predyspozycje przywódcze.
 • Sposoby identyfikacji celów i potrzeb zespołu.
 •  Rozwiązywanie konfliktów według metody Thomasa Gordona.
 • Brain Storm - symuluacja pracy w zespołach naukowych (integracja i aktywizację zespołu, dobieranie składu grupy projektowej i delegowanie zadań)
 • Sytuacje konfliktowe w zespole, dynamika sporów, style zachowania, konstruktywnej krytyka.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Priorytetyzacja zadań, delegowana i egzekwowania wyników, wykorzystanie systemów motywacyjnych.

Cel

Celem warsztatu jest nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnej komunikacji wewnętrznej we współczesnym zarządzaniu zespołem

Opcje strony

Wybierz termin szkolenia

Brak możliwości zapisu.
do góry