Warsztaty - Biznes

Warsztaty Biznesowe

Jak sprzedać swój pomysł - pitching w pracy naukowca

  • Zdobycie wiedzy z zakresu wpływu potrzeb człowieka na proces prezentacji pomysłu;
  • Kreowanie zdolności wykorzystania mechanizmu potrzeb w kontekście budowania skutecznej argumentacji handlowej;
  • Zdolność właściwego budowania argumentacji handlowej;
  • Wiedza i praktyka służąca tworzeniu właściwej argumentacji otwierającej proces sprzedaży/prezentacji;

Program

  1. Wprowadzenie do pitchingu jako metody otwierania procesu prezentacji pomysłu.
  2. Planowanie pitchingu – kluczowe kroki.
  3. Pitching a proces rozmowy biznesowej. 
  4. Rodzaje potrzeb klientów a budowanie skutecznej argumentacji biznesowe.
  5. Tworzenie kluczowego ciągu logicznego potrzeba-cecha-korzyść.

Cel

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności prezentowania własnych pomysłów w lakoniczny a zarazem merytoryczny sposób, przy zachowaniu charakteru atrakcyjności przekazu dla odbiorcy.  Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia tzw. prezentacji inwestorskich (pitch deck) oraz stosownego sposobu ich referowania przed inwestorami, aniołami biznesu czy panelem ekspertów.

Opcje strony

Wybierz termin szkolenia

Brak możliwości zapisu.
do góry